Cis-eQTLs with a trans association

RSid eGene(s) IDs Cis-eGene(s) Trans-sQTLs Trans-eQTLs Total trans-QTLs

Circos plot

Legend
trans-eQTL
trans-sQTL

TransQTL summary statistics

Transcript type: trans-eQTL trans-sQTL

RSid Type Phenotype Gene Z Z_abs Pval